Thuốc diệt côn trùng mọt gỗ Cislin 2.5EC sản phẩm của Bayer (Đức)

Giá Tham Khảo: 910.000/1lit Thành Phần: Deltamethrin 2.5% w/v Dạng nước Công Dụng: Cislin 2.5 EC là Deltamethrin dạng nhũ…