Tìm hiểu bệnh Chikungunya và cách phòng chống

Bệnh Chikungunya là gì? Những ngày qua dịch bệnh chikungunya đang bùng phát tại campuchia, theo tổ chức y tế…