Tổng hợp một số loài kiến độc nhất tại Việt Nam

Kiến đầu to (big-headed ants) Kiến đầu to là một trong những loài kiến ​​gây hại toàn cầu từng xuất…