Tổng hợp một số loài chuột phổ biến nhất tại Việt Nam

Thật đáng lo ngại thay chuột là loài gặm nhấm có tốc độ sinh sản nhanh không có kế hoạch…