Thuốc kiểm soát côn trùng Fendona 10SC

Hoạt Chất:  Alpha – Cypermethrin 10% Nguồn Gốc:  Sản phẩm của Basf (Đức) – Tập đoàn hóa chất hàng đầu…